Takaisin etusivulle.

 

Kirjoja


Väitöskirja: Maan viisaus. Ivone Gebaran ekofeministinen käsitys tietämisestä ja teologiasta. Joensuu: Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja 13,  2005.

http://urn.fi/URN:ISBN:952-458-703-3

 

Näen Jumalan toisin. Kristinuskon feministisiä tulkintoja. Toim. Pauliina Kainulainen ja Aulikki Mäkinen. Helsinki: Kirjapaja 2006.

Pyhän kosketus luonnossa. Johdatus kristilliseen ekoteologiaan. Toim. Pauliina Kainulainen. Helsinki: Kirjapaja 2007.

Ihmisten eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri. Toim. Pauliina Kainulainen ja Yrjö Sepänmaa. Helsinki: Gaudeamus 2009.Missä sielu lepää. Helsinki: Kirjapaja 2010.

 

Metsän teologia. Helsinki: Kirjapaja 2013.

 

Kohtuus vaarassa. Onnen aikoja rajallisella planeetalla? Toim. Topi Linjama ja Pauliina Kainulainen. Joensuu: Kirjokansi 2015.

http://www.e-julkaisu.fi/kohtuusvaarassa/onnen_aikoja_rajallisella_planeetalla/

 


Artikkeleita


”Kokonaisuuksien teologiaa” teoksessa Kirkko ja maaseutu. Kirkon maaseututyöryhmän puheenvuoro. Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto Sarja C 2003:3, s. 104-106.

”Arkiteologiaa ja ekologista mystiikkaa. Feministisiä uskontulkintoja Latinalaisessa Amerikassa” teoksessa Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toim. Tiina Ahonen ja Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus 2004, s. 216-239.

”Raamattu ja nykyajan eettiset kysymykset” teoksessa Raamattu ja kirkon usko tänään. Synodaalikirja 2004. Toim. Maarit Hytönen. Tampere: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 87, 2004, s. 198-217. 

http://apostoli2.evl.fi/julkaisut.nsf/0/3FBF773BCB242262C225737E0037E916/$file/87.pdf
 
”Ekologista mystiikkaa? Ivone Gebaran integroiva tiedonkäsitys”  - Teologinen Aikakauskirja 1/2006, s. 24-29.

”Elämän puu – suomalaisen luontosuhteen teologisia ulottuvuuksia” teoksessa Meille annettu maa. Pohjoisen kirkon ympäristökirja. Toim. Timo Helenius. Helsinki: Edita 2007, s. 112-121.

”Wisdom Theology and Finnish Nature Spirituality. Reflections on Ivone Gebara’s Ecofeminism” -  Journal of the European Society of Women in Theological Research Vol. 15, 2007, s. 131-139.

“Kansainvälinen diakonia kirkon jumalanpalveluksessa ja muussa spiritualiteetissa” teoksessa Auttamisen teologia. Toim. Kari Latvus ja Antti Elenius. Helsinki: Kirjapaja 2007, s. 219-227.

“Panenteistinen jumalakäsitys ekoteologisena löytönä” - Teologinen Aikakauskirja 5/2008, s. 425-434.
 
"Jumala meissä ja metsässä" teoksessa Pro vita mundi. Mikko Heikan juhlakirja. Helsinki: Espoon hiippakunta ja Edita 2009, s. 27-33.

“Pyhä ja kasvun rajat” teoksessa Metsän jäljillä. Kertomuksia etelästä ja pohjoisesta. Toim. Mira Käkönen ja Elina Venesmäki. Helsinki: Siemenpuusäätiö 2009, s. 139-143.

“Vaarallinen muisto. Messu ja uudet teologiat” teoksessa Jumalanpalveluselämä muutoksessa. Toim. Joona Salminen. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 2009, s. 171-182.

“Teologia kannustaa ja haastaa” teoksessa Ympäristökasvatus seurakunnassa. Toim. Ilkka Sipiläinen ja Pekka Tukeva. Helsinki: Kirjapaja 2009, s. 68-76.

“Aika arvioida valistuksen ja materialismin perintö” - Teologinen Aikakauskirja 3/2010, s. 254-258.

”Wisdom Theology and Symbols Powerful Enough” teoksessa Ecological Awareness. Exploring Religion, Ethics and Aesthetics. Toim. Sigurd Bergmann & Heather Eaton. Münster: LIT 2011, s. 165-172.

”Geology vs. Theology? Uranium Prospecting and Theological Arguments in Northern Carelia 2006-2009” teoksessa Religion and Ecology in the Public Sphere. Toim. Celia Deane-Drummond & Heinrich Bedford-Strohm. London & New York: T & T Clark 2011, s. 111-123.
 
"Ivone Gebara (1944-) - No More Violence towards the Earth and Humans" teoksessa Creation and Salvation Volume 2: A Companion on Recent Theological Movements. Ed. by Ernst M. Conradie. Zürich: LIT 2012, s. 300-304.
 
"Hiljaisuus kontemplaationa ja askeesina. Parantavan teologian tunnustelua" - Hiljaisuuden Ystävät 3/2012, s. 3-8.
 
"Tiede kantaa vastuutaan yhteisen itsearvioinnin kautta" - Kanava 7/2014, s. 42-44.
 
"Pyhän vapautus. Ekofeminismi, kristinusko ja luontomyönteisemmän kulttuurin mahdollisuus"  teoksessa Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä. Tietolipas 247. Toim. Johanna Ahonen ja Elina Vuola. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2015, s. 117-139.
 
"Eläin kristinuskossa ja suomalais-ugrilaisessa kulttuurissa"  teoksessa Eläimet yhteiskunnassa. Toim. Elisa Aaltola ja Sami Keto. Helsinki: Into 2015, s.173-183.
 
"Sammon murusia" teoksessa Kohtuus vaarassa. Onnen aikoja rajallisella planeetalla? Toim. Topi Linjama ja Pauliina Kainulainen. Joensuu: Kirjokansi 2015, s.162-173.
 
"Andien ajattelu kohtaa metsän viisauden" - Kanava 7/2015, s. 49-52.
 
"Metsän teologia" teoksessa Metsä - Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Toim. Kauko Salo. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke) 2015, s. 282-285.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-123-5.
 
"Sauna on vastarinnan paikka" teoksessa Saunan Henki. Toim. Aino-Kaarina Mäkisalo. Helsinki: Kirjapaja 2016, s. 91-99.
 
"Kohtuuden kulttuuri kehkeytyy kaupungissa ja maaseudulla" (yhdessä Markku Ahon kanssa) teoksessa Marginaalien maantiede. Toim. Tero Mustonen, Minna Tanskanen ja Jussi Semi. OSK Lumimuutos 2017, s. 126-132.
Lisäksi kirja-arvioita Teologisessa Aikakauskirjassa, ”Tekstin ääressä” - Sananselityksiä Cruxissa, kolumneja Karjalaisessa ja Maaseudun Tulevaisuudessa ym.