Takaisin etusivulle.

 

Millainen teologia voisi liikuttaa ja vaikuttaa? Teologian olemusta auttaa hahmottamaan vanha jaottelu teologiaan viisautena (lat. sapientia) ja teologiaan varmana tietona (scientia).

 

Teologia viisautena puhuu ihmisen koko olemukselle. Tällainen teologia tarkastelee yhtä aikaa kosmoksen suurta yhteenkuuluvuutta ja ihmisen luotaamatonta sisäisyyttä. Teologia viisautena arvostaa runon kieltä, sillä pyhimpiä mysteerejä on lähestyttävä kielellä, joka kunnioittaa niiden saavuttamattomuutta. Teologia viisautena on kukoistanut itäisessä kristillisyydessä, mutta myös lännen luostareissa.

 

Keskiajalla lännessä alettiin korostaa teologiaa varmana tietona ja älyllisenä erittelynä. Tällainen teologia käyttää kunkin ajan terävimpiä tieteellisiä työkaluja muodostaakseen selkeitä määritelmiä ja järjestelmiä maailmasta ja uskosta. Teologia ymmärretään asiantuntijoiden alana, jolla on oma muille vaikeasti avautuva kielensä. Teologia on jakautunut eri oppiaineisiin, joiden menetelmät ja päämäärät ovat eriytyneet toisistaan.

 

Jotta teologia voisi liikuttaa ja vaikuttaa, sen tulee olla yhdistelmä molempia. Näin oli myös varhaiskirkon aikaan, vasta keskiajalla teologian sisään avautui kuilu. Suomalaisessa luterilaisuudessa on syytä painottaa teologiaa viisautena, koska tämä puoli kokonaisuutta on jäänyt pitkäksi aikaa jalkoihin. Nyt tarvitaan kontekstuaalista teologiaa, joka ottaa huomioon juuri tämän ajan kysymykset ja suomalaisen kulttuurin omaleimaisuuden. Vaikuttavan teologian tulee olla myös omaperäisin tavoin kirkollista, traditioon sitoutunutta. Sen tulee elää yhteydessä Sanaan ja sakramentteihin, erityisesti Pyhään ehtoolliseen. Lisäksi Kolmiyhteinen Jumala on kohdattavissa muun muassa luomakunnan kauneudessa ja hiljaisuudessa. Yhteys hengelliseen ytimeen antaa kristittyjen yhteisöille kaivatun muutosvoiman. Kirkoista voi tulla yhteisöjä, jotka kulkevat edellä toisenlaiseen, väkivallattomaan yhteenkuuluvuuden kulttuuriin.

 

Teologia viisautena merkitsee muun muassa kontemplaation ja askeesin painotusta. Kontemplaatio merkitsee hiljaista katselua ja kuuntelua, sanatonta rukousta, Kristuksen kohtaamista ja hänen tervetulleeksi toivottamistaan sisäiseksi uudistajaksi. Kristuksen syntymä sydämessä merkitsee kristityn uutta syntymää toisia varten, palvelemaan. Askeesi nykyajassa voi olla elämänmyönteistä, kiitollisuudesta nousevaa toisten ihmisten ja lajien palvelemista koko elämäntavalla. Se on myötätunnon osoittamista ja kamppailua elämän puolustamiseksi. Se on iloista kilvoittelua elämäntavan kohtuullistamiseksi. Se on hellyyden osoittamista niille, jotka sitä eniten kaipaavat.